STORT TACK

Till alla er som ställt upp med tid, pengar, prylar och tankar!

Mycket av bidragen kommer gå till att hjälpa oss närmare målet på vår resa. Lite har gått till att få ned kostnaden av kanalen men mycket också till underhåll och renoveringar på båten! Mer detaljerad lista på vad som är gjort tack vare dessa personer här nedan kommer så fort vi sammanställt den!


Återigen, Tack alla ni;

Karolina.B 
Swen o Birgit Y 
Lars o Johan Y 
Peter Y o Lena 
Anneli Y o Frans 
Hans o Rainbow A 
Helen Y m. Familj 
Susanne K o Jan
Pär A 
Lotta S 
Micke O o Isabell Y 
Marilene Y 
Stefan Y 
Marie Y m. Familj 
Börje E 
Thomas S 
Rickard W. 

Putte o  Maja 

Hanna o Leo

Anotn Hesjevik 

NN i HKR. (Blond dame) 
Jan Björtuft 
Kai Erik Rusland 
Stein Gisle Hnsen (Malasia) 
Ken Möller 
Sverre Henning Skjörten 
Rune Wee Eilertsen 
Rolf Bhön (Agda) 
Geir S Kvalsvik 
Sölvi Josvanger

 

Finns det mer intresse, går det att hjälpa till med en insamling till ett Warskavi-konto i Sverige! Pengarna går oavkortat till reparationer och reservdelar m.m. på båten! Personerna bakom det nås på följande nummer: 

Isabell ytterman - 0722023505
Stefan ytterman - 0703334050

// Warskavi tackar, bockar och lyfter på pirathattarna!